Strona główna
geanta piele vintage

Już jest pozytywna decyzja ZRID ( zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) ‼️
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 pod torowiskiem linii kolejowej”.
ℹ️ Całkowita wartość Projektu: 36 309 761,08 zł
ℹ️ Wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Zakres obejmuje m.in.:
➡️ Wykonanie tunelu drogowego pod linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877,
➡️ niezbędne roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek istniejących budynków, nawierzchni jezdni, podbudów, chodników, itp. kolidujących z inwestycją,
➡️ rozbiórkę istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
➡️ budowę nowego obiektu inżynierskiego – tunelu pod linią kolejową nr 91 oraz ul. Kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877
➡️ budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku objętym zakresem inwestycji,
➡️ przebudowę ulicy Kolejowej w zakresie niezbędnym dla powiązania z projektowaną inwestycją,
➡️ przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 3412,
➡️ przebudowę ul. Kasprowicza DG 109611R,
➡️ wykonanie chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych
 

sejm logo s

logo pis

powiat lancut