O mnie

posełek
Kazimierz Gołojuch jest posłem na Sejm RP. Urodził się w 1964 r. w Łańcucie. Żona Danuta jest nauczycielką, mają dwie córki. Z wykształcenia mgr inż. mechanizacji rolnictwa, ukończył studia w Krakowie na Akademii Rolniczej oraz podyplomowe studia z europeistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. W czasie studiów zdobywał doświadczenie zawodowe na praktykach w Szwajcarii i Niemczech. Biegle włada językiem niemieckim, zna gospodarkę i stosunki panujące w krajach niemieckiego obszaru językowego.


Jest doświadczonym parlamentarzystą z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1998 - 2005 był wójtem gminy Czarna. Od 2004 roku jest prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. Aktywnie i skutecznie działa na rzecz rozwoju Podkarpacia, w tym infrastruktury drogowej. Wspiera działalność Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków na doposażenie jednostek. Pracując w Sejmie zabiega o interesy naszych rolników. Wspiera także polskie rolnictwo ekologiczne m.in. sprzeciwiając się GMO. Pomaga Polakom na Wschodzie poprzez stałą współpracę z Archidiecezją Lwowską oraz z Fundacją Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej. Jest zastępcą przedstawicela delegacji polskiego Sejmu i Senatu RP do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej oraz przewodniczącym Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej. W ramach swojej działalności w Sejmie pracuje w Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zarówno w pracy samorządowej jak i parlamentarnej przede wszystkim kieruje się takimi wartościami jak poszanowanie godności drugiego człowieka, szacunek dla narodowych tradycji, promocja uniwersalnych wartości chrześcijańskich, a także uczciwe i sprawiedliwe podejście do spraw Polski i Podkarpacia.

 

sejm logo s

logo pis

powiat lancut