O mnie

Kazimierz Gołojuch ma 54 lat. Z wykształcenia mgr inż. mechanizacji rolnictwa - studia wyższe w Krakowie na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej. W czasie studiów zdobywał doświadczenie zawodowe na praktykach w Szwajcarii i Niemczech. Ukończył również podyplomowe studia z europeistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Doświadczony parlamentarzysta Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zaangażowany w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2004 roku jest prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej a w latach 2014-2017 był Przewodniczącym Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. W pracy Sejmowej pracuje w Komisjach ds. Unii Europejskiej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest członkiem Grup oraz Zespołów Parlamentarnych (jest m.in. przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej, wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, skarbnikiem Parlamentarnego Zespołu Strażaków, przewodniczącym Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej oraz przedstawicielem Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy).

Wspiera Polaków mieszkających na Wschodzie, m.in. poprzez współpracę z Fundacją Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej. Aktywnie działa na rzecz rozwoju Podkarpacia, wspierając samorządowców w ich staraniach, a także wspiera rolników w walce o zdrową żywność, sprzeciwiając się wprowadzeniu GMO, m.in. współpracując ze Związkiem Stowarzyszeń Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego. Biegle włada językiem niemieckim, zna gospodarkę i stosunki panujące w krajach niemieckiego obszaru językowego. Zarówno w pracy samorządowej jak i parlamentarnej przede wszystkim kieruje się takimi wartościami jak poszanowanie godności drugiego człowieka, ale również uczciwe i sprawiedliwe podejście do spraw Polski i Podkarpacia.