Strona główna
geanta piele vintage
Panie i Panowie posłowie
Oświadczam, że nie zgadzam się na zorganizowane , zaplanowane i metodycznie prowadzone niszczenie istoty polskości poprzez zohydzanie katolicyzmu polskiego lub szerzej – chrześcijańskiej kultury narodu, wyrażonej szczególnie przez Świętego Jana Pawła II, kardynała Adama Stefana Sapiehę, siostrę Faustynę czy kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wielokrotnie podkreślał w swoich czynach i wypowiedziach Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, że spoiwem narodu polskiego była wiara, która pomagała też przetrwać mieszkańcom tej ziemi najgorsze, najtragiczniejsze momenty w historii.
Kardynał Wyszyński ostrzegał, że jeżeli zechcą zniszczyć naród polski to uderzą w Kościół.
I teraz okazuje się, kilkadziesiąt lat po upadku komunizmu w Polsce, że typowymi dla czasów komunistycznych technikami manipuluje się odbiorcami mediów, aby zabić pamięć o dokonaniach wybitnego człowieka – kapłana i papieża –żeby narzucić młodym ludziom, którzy nie znają czasów komunistycznych i okresu zycia Jana Pawła I I z własnego doświadczenia, narrację całkowicie fałszywą, z zakłamanym obrazem rzeczywistości lat 1939-2005.
Jakieś potężne siły chcą, aby sponiewierany Jan Paweł II, Karol Wojtyła, bojownik o wolność i godność każdego człowieka umierał powoli w pamięci i sercach młodego pokolenia nie tylko w Polsce.
Jan Paweł II na początku lat 80-dziesiątych XX wieku ostrzegał ludzkość, że idzie kolejny totalitaryzm, groźniejszy od poprzednich, bo łatwo opanuje serca i umysły ludzi, wyeliminuje rozum, zaneguje dotychczasowy porządek moralny i pobudzi niekontrolowane emocje.
Stało się, nowy typ kultury a nawet cywilizacji narzucają nam możni tego świata.
Żeby zrealizować wytyczone , globalne cele postanowiono zniszczyć dotychczasowe autorytety, więzi rodzinnie i poczucie wspólnoty.
Samotnymi, wyizolowanymi jednostkami łatwo manipulować i zarządzać.
Tragiczne jest to, że wykorzystuje się zbrodnię pedofilii oraz innych nadużyć godności ludzkiej od dzieciństwa do dorosłości do zabiegów niszczenia szczególnie zasłużonych dla Polski i świata ludzi. Osoby dopuszczające się pedofilii oraz innych niegodnych czynów w Polsce, w wielu wypadkach, były współpracownikami komunistycznych i postkomunistycznych służb, nastawionych na niszczenie Kościołów i religii od środka, bo nie tylko katolicyzmu dotyczy ta kwestia. Wiele wykorzystywanych w mediach zeznań wymuszono w PRL-u torturami .
Znałem Świętego Jana Pawła II i tamte czasy. Z całego serca protestuję przeciwko niszczeniu, opluwaniu, deptaniu pamięci i dokonań tego wielkiego Polaka.
Preparowanie oskarżeń czy zarzutów wobec ludzi wybitnych bez uwzględnienia kontekstu historycznego, obyczajowego i społecznego jest niegodziwym, cynicznym kłamstwem i manipulacją.
Mnie brzmią w uszach słowa Świętego Jana Pawła II :
„Polska to moja matka…
Polacy to moi bracia i siostry” oraz
„Nie podcinajcie korzeni,
Nie niszczcie ofiary i dorobku przodków”
Dziękuję
Warszawa, 09.03.2023.

sejm logo s

logo pis

powiat lancut