Strona główna
geanta piele vintage
 
➡️  Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Strażaków poświęcone było tematyce Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz planom zakupowym dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
➡️ Na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przewidziano środki z budżetu państwa w wysokości 400 mln zł. Z tej kwoty zostaną wyodrębnione środki na organizację obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej wraz z kampaniami społecznymi oraz kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy.
➡️ Zakłada się, że każda z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzyma możliwość uzyskania dotacji na poziomie do 54 000 zł.
 

sejm logo s

logo pis

powiat lancut