Strona główna
geanta piele vintage

 

9 czerwca odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jackiem Ozdobą. Zostało ono zorganizowane przez posła Kazimierza Gołojucha oraz posła Piotra Uruskiego. Dyskutowano nad możliwymi rozwiązaniami dotyczącymi aktualnych problemów z gospodarką odpadami. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy oraz eksperci. Aktualnie funkcjonujący system gospodarki odpadami nie spełnia założonych celów i wymaga przemodelowania. Konieczne stają się systemowe rozwiązania, które ustabilizują sytuację dotyczącą odpadów. Ważnym elementem jest również ustalenie takich mechanizmów rynkowych, aby opłacalnym stało się przetwarzanie odpadów i wykorzystywanie materiałów powstałych z odpadów. 

 

sejm logo s

logo pis

powiat lancut