Strona główna
geanta piele vintage
13 stycznia 2021 r. poseł Kazimierz Gołojuch jako Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej wraz z Prezydium Grupy spotkał się z Ambasadorem Niemiec Panem Arndtem Freiherrem Freytagiem von Loringhovenem. Rozmowy dotyczyły stosunków polsko-niemieckich. Niemcy są naszym największym partnerem politycznym i gospodarczym w Europie (obroty handlowe przekroczyły wartość 110 mld euro rocznie), bezpośrednim sąsiadem, partnerem w UE i sojusznikiem w NATO. Współpraca parlamentarna Polski i Niemiec systematycznie się rozwija. 27 listopada ub.r. ukonstytuowała się Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, na czele której stanął poseł Kazimierz Gołojuch. Planowane jest w najbliższym czasie spotkanie prezydiów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego.

sejm logo s

logo pis

powiat lancut