Strona główna
geanta piele vintage

Szanowny Panie Ministrze,

pomimo prowadzonych przez resort środowiska działań ceny odbioru i zagospodarowania odpadów nadal wzrastają. Sytuacja ta przekłada się na koszty, które muszą ponosić mieszkańcy. W niektórych gminach wzrost opłat nastąpił już po raz drugi w bieżącym roku. Mieszkaniec nadal płaci dwukrotnie za to samo – raz jako konsument towarów (w cenie produktu i opakowania zawarta jest cena zagospodarowania odpadów z nich powstałych), kolejny raz – płacąc za odpady.

Nadal główną przyczyną takiego stanu jest fakt ograniczonych możliwości zagospodarowania odpadów. Instalacje docelowo przetwarzające odpady (spalarnie, cementownie, składowiska itp.), będące niejednokrotnie własnością podmiotów z kapitałem zagranicznym, dyktują ceny zagospodarowania odpadów.

Od wielu lat sygnalizuje się, że opłata za zagospodarowanie odpadów powstających z produktów czy opakowań (tzw. opłata produktowa), która powinna służyć stymulowaniu i finansowaniu zbierania i przetwarzania odpadów, nie spełnia tego zadania. Większość środków tzw. opłaty produktowej trafia do organizacji odzysku, a kwoty, jakie płacą organizacje odzysku za dokumenty DPO i DPR, są żenująco niskie i sprzyjają tzw. handlowi kwitami, nie przyczyniając się do rozwoju inwestycji przetwarzających odpady. Oznacza to, że nie funkcjonuje jedna z podstawowych zasad „zanieczyszczający płaci”, w myśl której pełne koszty działań mających na celu likwidację zanieczyszczenia powinien ponieść sprawca szkody w środowisku lub sprawca zagrożenia powstania szkody! Rozszerzona odpowiedzialność producenta, o której się ostatnio tak wiele mówi, na rynku polskim formalnie istnieje już od 2002 r., jednak w rzeczywistości nie działa.

Obecny krajowy system opłat nie spełnia tych oczekiwań – wymaga gruntownej i pilnej modyfikacji. Wiele podmiotów i organów ochrony środowiska wskazuje, że stabilność prawa stanowi kluczowy element właściwej gospodarki odpadami. Konieczne stają się systemowe i rozważne rozwiązania, które ustabilizują sytuację odpadową i pozwolą podmiotom na realizację inwestycji odpadowych bez obaw, że zabraknie surowca lub ujścia na odpady/produkty wytworzone. Ważnym elementem jest również ustalenie takich cen na surowce naturalne, aby opłacalne stało się przetwarzanie odpadów. Proszę rozważyć także możliwość utworzenia zespołu roboczego, który mógłby wspomagać prace resortu w przygotowywaniu nowych rozwiązań systemowych.

Uprzejmie proszę o przedstawienie informacji:

  1. Jakie systemowe rozwiązania planuje wprowadzić resort środowiska w celu ustabilizowania sytuacji odpadowej w kraju i ograniczenia wzrostu opłat dla mieszkańców?
  2. W jakim okresie należy spodziewać się realnych efektów planowanych działań (kiedy można się spodziewać stabilizacji lub zmniejszenia kosztów zagospodarowania odpadów płaconych przez gospodarstwa domowe)?

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Gołojuch
Poseł na Sejm RP

sejm logo s

logo pis

powiat lancut