Strona główna
geanta piele vintage

18 września 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie nastąpiło podpisanie i przekazanie umów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Środki finansowe zostały udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Celem programu „Mały Strażak” jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
Poseł Kazimierz Gołojuch, doceniając pracę i poświęcenie Strażaków Ochotników, wspiera jednostki OSP w staraniach o lepsze doposażenie.

sejm logo s

logo pis

powiat lancut