Strona główna
geanta piele vintage

Podczas konferencji prasowej w dniu 12 września w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch poinformował o swojej inicjatywie wsparcia budowy w Łańcucie bezkolizyjnego skrzyżowania (wiadukt lub tunel) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Łańcut-Leżajsk z linią kolejową E30. Na wniosek Posła Kazimierza Gołojucha Sejmowa Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, której jest członkiem, przyjęła 11 września uchwałę w tej sprawie i wystosowała listy popierające tę inicjatywę do Premiera RP oraz Ministra Infrastruktury.
Dotychczas zarządca drogi - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - opracował i złożył koncepcję budowy tunelu pod torami kolejowymi w związku z uruchomieniem projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”. W analizie wielokryterialnej przeprowadzonej w ramach ww. projektu koncepcja ta została ujęta na liście rezerwowej. Po interwencjach Posła Kazimierza Gołojucha i Wojewody Ewy Leniart projekt znalazł się na liście podstawowej i uzyskał 16 mln zł brutto dofinansowania. Jednak odnośnie realizacji tego przedsięwzięcia dopiero po przeprowadzeniu badań geologicznych będzie można powiedzieć, że zostanie wybudowany na tym terenie tunel pod przejazdem kolejowym w Łańcucie.
Obecnie są prowadzone rozmowy Marszałka Województwa Podkarpackiego z kierownictwem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odnośnie montażu finansowego dla zrealizowania tego przedsięwzięcia w terminie do 2022 r. Powiat Łańcucki i Miasto Łańcut wspierają to przedsięwzięcie.

sejm logo s

logo pis

powiat lancut