Strona główna
geanta piele vintage

W czwartek 12 września w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przekazała Staroście Łańcuckiemu Adamowi Krzysztoniowi promesy na dofinansowanie czterech zadań na drogach powiatowych o łącznej kwocie 10 mln 353 tys. 879 zł. Jest to pierwsza tura dofinansowań z nowopowstałego Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi gminne i powiatowe – 2019 rok, które zostały uruchomione przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na następujące zadania inwestycyjne w kwotach:
✔️4 mln 972 tys. 977 zł 93 gr. na przebudowę drogi powiatowej Nr 1546 R Husów - Tarnawka (gr. powiatu ) Hadle Szklarskie Etap II od km 4+430 do 8+396;
✔️2 mln 152 tys. 482 zł 42 gr. na przebudowę drogi powiatowej nr 1537R w km 0+016 - 1+448,4 ul. Wyszyńskiego i ul. Żeromskiego w Łańcucie;
✔️1 mln 762 tys. 642 zł 5 gr. na przebudowę drogi powiatowej NR 1513 R na odcinkach km 1+360 - 2+286,50; km 3+145 - 3+233,50; km 4+092,36 - 4+785 działki nr 685, 714 m. Zalesie;
✔️1 mln 465 tys. 776 zł 88 gr. remont drogi powiatowej NR 1513 R na odcinkach km 0+009-1+064; km 1+064 - 1+360; km 2+286,50 - 3+100; 3+120-3+145; 3+233,50- 4+092,36; 4+785- 7+100 działki nr 432/1 Medynia Głogowska; 685, 714 Zalesie.
Te dodatkowo pozyskane środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych umożliwią niezwłoczne rozpoczęcie oczekiwanych przez lokalną społeczność inwestycji na drogach powiatowych.
Pani Wojewoda przekazała też promesy na przebudowę dróg gminnych dla Wójta Gminy Łańcut Jakuba Czarnoty z dofinansowaniem 4 mln 91 tys. 911 zł oraz Wójta Gminy Żołynia Piotra Dudka z dofinansowaniem 738 tys. 410 zł.
Obecni na spotkaniu samorządowcy dziękowali Wojewodzie Ewie Leniart oraz Kazimierzowi Gołojuchowi Posłowi na Sejm RP za wsparcie i pomoc w pozyskaniu tak znacznych dofinansowań do rozwoju infrastruktury drogowej.

 

sejm logo s

logo pis

powiat lancut