Strona główna
geanta piele vintage

To bardzo potrzebna inwestycja dla Mieszkańców Łańcuta, Powiatu Łańcuckiego, naszego województwa. Udało nam się! Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022-2023. Kwota zadania to 46,5 mln zł, 80% zadania pokryte zostanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast 20% ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego. Początek planowanej drogi wojewódzkiej nr 877, przewidziano na istniejącym rondzie autostradowym na drodze wojewódzkiej nr 877 w m. Wola Dalsza, natomiast koniec na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Graniczną na granicy m. Łańcut i Głuchów. Głównym celem Projektu jest odciążenie centrum miasta Łańcuta od ruchu pojazdów ciężarowych oraz osobowych, zwiększenie przepustowości oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z ruchem drogowym.
 

sejm logo s

logo pis

powiat lancut