Strona główna
geanta piele vintage
 

Poseł Kazimierz Gołojuch został laureatem Nagrody Starosty Łańcuckiego Statuetki św. Michała Archanioła dla Szczególnej Osobowości Ziemi Łańcuckiej. 
Kazimierz Gołojuch jest absolwentem Technikum Mechanizacji Rolnictwa obecnie Zespołu Szkół Technicznych na terenie którego, w nowoczesnej hali sportowej, odbywała się uroczystość. Dzięki jego pomocy w pozyskaniu środków i zaangażowaniu szkoła zmieniła swoje oblicze, przekształcając się w nowoczesną placówkę edukacyjną, kształcącą na najwyższym poziomie specjalistów różnych dziedzin. Poseł Kazimierz Gołojuch aktywnie i skutecznie zabiega o wsparcie oraz zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje realizowane na terenie powiatu łańcuckiego. Są wśród nich przedsięwzięcia drogowe, w tym budowa tunelu pod linią kolejową Kraków-Medyka w Łańcucie oraz przebudowa drogi krajowej nr 94 przez Łańcut; są inwestycje w infrastrukturę sportową i oświatową oraz modernizacja Szpitala Świętego Michała Archanioła w Łańcucie. Kazimierz Gołojuch był radnym powiatu łańcuckiego w latach 1998-2002 oraz wójtem Gminy Czarna w latach 1998-2005. Jako wójt zrealizował szereg zadań, które poprawiły jakość życia mieszkańców w tym: budowę i modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, rozbudowę jednostek oświatowych i edukacyjnych w gminie. Jest współtwórcą Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej. K. Gołojuch pomaga jednostkom Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej w doposażaniu jednostek, w tym pozyskaniu kilkunastu już bojowych wozów strażackich. Biorąc pod uwagę liczne zasługi Posła Kazimierza Gołojucha na rzecz rozwoju Powiatu Łańcuckiego Kapituła zdecydowała o przyznaniu mu Nagrody dla Szczególnej Osobowości Ziemi Łańcuckiej.

sejm logo s

logo pis

powiat lancut