Strona główna
geanta piele vintage

DSC 0828

W dniu 18 maja została podpisana umowa na rozbudowę 5,8 km odcinka Drogi Krajowej 94 Łańcut - Głuchów. Z tej okazji do Łańcuta przyjechał Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Rozbudowa Drogi Krajowej 94 jest finansowana z budżetu państwa. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego. „Podpisana dzisiaj umowa jest przykładem na to, że wspólne starania rządu i samorządu przynoszą efekty. Pokazuje to także, że realizujemy nie tylko duże zadania, ale nie zapominamy też o tych mniejszych. Mniejszych, jednak nie znaczy mniej ważnych, bo dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców” - powiedział minister Andrzej Adamczyk. Wskazał przy tym również, iż wiele starań o realizację tej inwestycji podejmował Poseł Kazimierz Gołojuch oraz władze lokalne.

Po podpisaniu umowy Minister Andrzej Adamczyk spotkał się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie z samorządowcami oraz mieszkańcami Powiatu Łańcuckiego. W spotkaniu wzięli udział: Poseł Kazimierz Gołojuch, Poseł Bogdan Rzońca, Starosta Adam Krzysztoń, Wójtowie oraz Radni Gmin z terenu Powiatu Łańcuckiego. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat problemów, z jakimi borykają się władze i mieszkańcy powiatu. Poseł Kazimierz Gołojuch podziękował Ministrowi infrastruktury za to, iż rozbudowa Drogi Krajowej 94 po wielu latach starań wchodzi w fazę realizacji. Podziękowania kierowali także Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Łańcuckiego.

Przy tej okazji samorządowcy oraz mieszkańcy powiatu przedstawili problemy, z jakimi się zmagają. Rozmawiano m.in. o możliwości zwiększenia dofinansowania z budżetu państwa na drogi lokalne, ekranach dźwiękochłonnych, przepisach dotyczących wydawania decyzji wodnoprawnych oraz przepisach dot. terenów wokół elektrowni wiatrowych.

Minister Andrzej Adamczyk powiedział, że rozumie przedstawione postulaty i podejmie działania zmierzające do rozwiązania problemów, które występując na terenie Powiatu Łańcuckiego.

sejm logo s

logo pis

powiat lancut