Strona główna
geanta piele vintage

 

Sz.P. 

Mateusz Szczurek 

Minister Finansów 

Szanowny Panie Ministrze. Zwracam się do Pana w związku z niepokojącymi sygnałami, zgłaszanymi do mnie przez samorządowców województwa podkarpackiego, dotyczącymi zmniejszenia subwencji ogólnej z budżetu państwa, która jest następstwem planowanych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

20 lipca 2015 r. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej. Projekt dotyczy przedłużenia o kolejny rok tj. na rok 2016 tymczasowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania systemu korekcyjno-wyrównawczego subwencji z budżetu państwa dla samorządów województw. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy Ministerstwo Finansów wciąż prowadzi prace nad wypracowaniem docelowych rozwiązań prawnych w tym zakresie stąd na 2016 rok, proponowane jest po raz kolejny przyjęcie rozwiązań tymczasowych.

Do uzasadnienia do projektu ustawy dołączono porównanie kalkulowanych na rok 2016 kwot części regionalnych i wyrównawczych subwencji ogólnej oraz dodatkowej dotacji mającej rekompensować wprowadzenie ulg dla województw dotychczas wpłacających środki do systemu korekcyjno-wyrównawczego („janosikowe”). Wpłat dokonywały mające największe dochody podatkowe województwa mazowieckie i dolnośląskie. Autorzy projektu twierdzą, że na takim rozwiązaniu żadne województwo nie traci, bo kwoty subwencji na 2016 rok nie są niższe niż te, które wynikają z systemu obowiązującego do 2014 roku, zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny. Jednak gdy dokona się porównania kwot planowanych na 2016 r. do otrzymywanych przez poszczególne województwa w latach poprzednich widać olbrzymi spadek kwot przekazywanych samorządom. Najbardziej dotknie to województwo podkarpackie. Zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa na rok 2016 w stosunku do roku 2015 sięga 23,7 mln zł, natomiast w stosunku do subwencji z roku 29014 to uszczuplenie o aż 78,7 mln zł.

Dlatego zwracam się do Pana z następującymi pytaniami.

  1. Dlaczego do chwili obecnej nie udało się Ministerstwu Finansów wypracować nowych rozwiązań systemowych i po raz kolejny przyjmowane są jedynie rozwiązania tymczasowe?

  2. Z czego wynika tak duże obniżenie subwencji ogólnej dla województwa podkarpackiego?

  3. Dlaczego odbiera się szansę najbiedniejszym województwom, których subwencja ogólna stanowi główne źródło finansowania, na pozyskanie środków Unii Europejskiej? Brak bowiem wkładu własnego, który zabezpieczyłaby subwencja powoduje niemożność ubiegania się o środki Unijne.

  4. Dlaczego degraduje się biedniejsze województwa, dla których zmniejszenie kwoty subwencji ogólnej oznaczać może i zapewne będzie ograniczenie i zakłócenie działalności inwestycyjnej a nawet bieżącego funkcjonowania?

z poważaniem 
Kazimierz Gołojuch 
Poseł na Sejm RP 

sejm logo s

logo pis

powiat lancut